08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në mbledhjen e dytë të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në mbledhjen e dytë të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve.

Në këtë takim u prezantua raporti vjetor i punës i Agjencisë Shtetërorë për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës dhe i strukturave të mbrojtjes së fëmijëve, si dhe u diskutua draft-Udhëzimi “Për zgjedhjen e përfaqësuesve të Fëmijëve në Këshillin Kombëtar për të Drejtat...

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID