08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

“Aleanca kundër Gjuhës së Urrejtjes” konstatoi me keqardhje rënien e standardeve etike të komunikimit publik gjatë seancave të fundit të Kuvendit të Shqipërisë.Gjuha e dhunshme, degraduese ndaj kolegëve parlamentarë – veçanërisht e transmetuar në televizion nga Parlamenti – është e papranueshme.“Aleanca kundër Gjuhës së Urrejtjes” është e shqetësuar për përdorimin e epiteteve denigruese të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë ndaj njëri – tjetrit, në shkjelje të Kodit të sjellj ...
Lexo më shumë
Komisioneri Dr. Gajda reagon pas kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë
Komisioneri Dr. Gajda reagon pas kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u njoftua për kërkesën publike të Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë mbi ankesën për disa artikuj në median online që kanë përmbajtje fyese, denigruese, stereotipizuese duke nxitur paragjykime me sfond gjinor që cenojnë imazhin e gjyqtareve të Republikës së Shqipërisë. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka udhëzuar specialistët e institucionit të mbledhin informacionin e përmendur në deklaratë për të verifikuar format e denigrimit ...
Lexo më shumë
Deklaratë për mediat
Deklaratë për mediat
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u sinjalizua në rrjetet sociale dhe u njoh përmes medias me incidentin e ndodhur në emisionin e pasdites së djeshme në Top Channel (Ftesë në 5, ora 17.00 – 29/09/2022), ku ndaj aktivistes dhe gazetares Zhaklin Lekatari përdoren shprehje të gjuhës seksiste dhe denigruese per shkak gjinie, si dhe gjuhë e dhunshme nga personi Olsi Jazexhi. Institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpreh keqardhjen per mosmarrjen e masave adeguate n ...
Lexo më shumë
Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike dhe mosfurnizimi me energji elektrike të familjeve të pamundura ekonomikisht përbën diskriminim. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka ndërmarrë disa veprime institucionale, me vendime, rekomandime dhe duke kryer studime të cilat theksojnë se energjia elektrike është shërbim thelbësor që duhet të garantohet për çdo person në Republikën e Shqipërisë, në mënyrë që për çdokënd të garantohet një jetesë dinjitoze. Mosgarantimi i energjisë elektrike për perso ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Lidhur me Equinet Equinet është Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, i cili promovon barazinë në Europë duke mbështetur organet e barazisë për të luftuar diskriminimin dhe për të promovuar barazi për të gjithë. Nëpërmjet Equinet, anëtarët e saj, institucione kombëtare barazie, sikundër është dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndajnë dhe shkëmbejnë ekspertizën e tyre në fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit, në nivel evropian si dhe mësojnë nga sukseset e arritura dhe sfidat me ...
Lexo më shumë
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes është sinjalizuar nga përfaqësues të komunitetit LGBTI, por edhe nga reagime të tjera në rrjetet sociale dhe në portale online, për përdorim të gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program të transmetuar në televizionin kombëtar Klan, në të cilin janë denoncuar disa fenomene shqetësuese. AKGJU ka shprehuar edhe më parë shqetësimin mbi gjuhën e përdorur në televizionet kombëtare kundrejt pakicave shoqërore dhe kërkon shmangien e nxitjes së urrejtjes ...
Lexo më shumë
Takim konsultativ
Takim konsultativ
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka filluar procesin e vlerësimit të realizimit të objektivave të Planit Strategjik 2018-2021, me fokus hartimin e  Planit të Ri  Strategjik 2022-2026.  Janë të ftuara të gjitha organizatat, institucionet dhe grupet e interesit për të paraqitur mendimet dhe komentet e tyre ne lidhje me përmirësimin e objektivave për planin e ri strategjik të KMD në adresën e email-it : info@kmd.al  , me postë zyrtare  ose duke u paraqitur pranë Zyrave me adresë: Komision ...
Lexo më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.   Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.go ...
Lexo më shumë
[events-calendar-templates template="default" category="all" date_format="default" start_date="" end_date="" limit="10" order="ASC" hide-venue="no" time="future" title="Evente"]

Viti 2020

Vendime të KMD-së

Viti 2018

Vendime të KMD-së

Viti 2016

Vendime të KMD-së

Viti 2014

Vendime të KMD-së

Viti 2012

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Vendime të KMD-së

Viti 2017

Vendime të KMD-së

Viti 2015

Vendime të KMD-së

Viti 2013

Vendime të KMD-së

Viti 2011

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2015

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2013

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2011

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2018

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2016

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2014

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2012

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime Legjislative

ZYRAT

Tiranë

23

Shkodër

Fier

Korçë

SONDAZH

A jeni ndjerë ndonjëherë të diskriminuar

Loading ... Loading ...

GALERI

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID