08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike dhe mosfurnizimi me energji elektrike të familjeve të pamundura ekonomikisht përbën diskriminim. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka ndërmarrë disa veprime institucionale, me vendime, rekomandime dhe duke kryer studime të cilat theksojnë se energjia elektrike është shërbim thelbësor që duhet të garantohet për çdo person në Republikën e Shqipërisë, në mënyrë që për çdokënd të garantohet një jetesë dinjitoze. Mosgarantimi i energjisë elektrike për perso ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Lidhur me Equinet Equinet është Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, i cili promovon barazinë në Europë duke mbështetur organet e barazisë për të luftuar diskriminimin dhe për të promovuar barazi për të gjithë. Nëpërmjet Equinet, anëtarët e saj, institucione kombëtare barazie, sikundër është dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndajnë dhe shkëmbejnë ekspertizën e tyre në fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit, në nivel evropian si dhe mësojnë nga sukseset e arritura dhe sfidat me ...
Lexo më shumë
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes është sinjalizuar nga përfaqësues të komunitetit LGBTI, por edhe nga reagime të tjera në rrjetet sociale dhe në portale online, për përdorim të gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program të transmetuar në televizionin kombëtar Klan, në të cilin janë denoncuar disa fenomene shqetësuese. AKGJU ka shprehuar edhe më parë shqetësimin mbi gjuhën e përdorur në televizionet kombëtare kundrejt pakicave shoqërore dhe kërkon shmangien e nxitjes së urrejtjes ...
Lexo më shumë
Takim konsultativ
Takim konsultativ
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka filluar procesin e vlerësimit të realizimit të objektivave të Planit Strategjik 2018-2021, me fokus hartimin e  Planit të Ri  Strategjik 2022-2026.  Janë të ftuara të gjitha organizatat, institucionet dhe grupet e interesit për të paraqitur mendimet dhe komentet e tyre ne lidhje me përmirësimin e objektivave për planin e ri strategjik të KMD në adresën e email-it : info@kmd.al  , me postë zyrtare  ose duke u paraqitur pranë Zyrave me adresë: Komision ...
Lexo më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.   Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.go ...
Lexo më shumë
Deklaratë kundër gjuhës së urrejtjes ndaj aktivistëve të LGBTI
Deklaratë kundër gjuhës së urrejtjes ndaj aktivistëve të LGBTI
“Aleanca kundër urrejtjes” ka ndjekur me shqetësim të thellë debatin publik i cili po zhvillohet prej disa ditësh në media televizive dhe mediat sociale lidhur me disa kërkesa për zgjerimin e disa të drejtave të komunitetit LGBTI në respektim të të drejtave të njeriut, të shprehura nga ana e përfaqësuesve të tyre. “Aleanca kundër urrejtjes” shpreh vendosmërinë kundër kërcënimeve, gjuhës së urrejtjes dhe çdo lloj dhune apo nxitjeje për përdorim të dhunës, të përdorur nga individë të ndryshëm publ ...
Lexo më shumë
Kodi i sjelljes për partitë politike në Shqipëri
Kodi i sjelljes për partitë politike në Shqipëri
Zbatimi i standardeve më të mira ndërkombëtare demokratike në fushatatat elektorale bazohet në respektimin e dinjitetit të barabartë të të gjitha qenieve njerëzore, lirinë e shprehjes dhe mendimit, dialogun demokratik, tolerancën dhe respektin e ndërsjelltë, duke luftuar kundër të gjitha formave të pretenduara të epërsisë së një grupi ndaj të tjerëve, si dhe diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes. Mbështetja e standardeve etike nga partitë politike, udhëheqësit e tyre, përfaqësuesit dhe kandidatë ...
Lexo më shumë
Deklaratë për Mediat! KMD kundër Dhunës ndaj grave
Deklaratë për Mediat! KMD kundër Dhunës ndaj grave
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u njoh përmes portalit JOQ Albania me një ngjarje të rënde të ndodhur në ambientet e jashtme të spitalit të Fierit, ku një grua u dhunua barbarisht. KMD nxit policinë e Fierit dhe Prokurorinë e rrethit gjyqsor Fier që të nisin hetimet, të ndalojnë dhunuesin dhe të zbatojnë rigorozisht legjislacionin penal. Ngjarjet e dhunshme ndaj gruas, janë të papranueshme dhe duhet të jenë të dënueshme në një shoqëri që pretendon respektim të dinjitetit njerëzor. Kom ...
Lexo më shumë
[events-calendar-templates template="default" category="all" date_format="default" start_date="" end_date="" limit="10" order="ASC" hide-venue="no" time="future" title="Evente"]

Viti 2020

Vendime të KMD-së

Viti 2018

Vendime të KMD-së

Viti 2016

Vendime të KMD-së

Viti 2014

Vendime të KMD-së

Viti 2012

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Vendime të KMD-së

Viti 2017

Vendime të KMD-së

Viti 2015

Vendime të KMD-së

Viti 2013

Vendime të KMD-së

Viti 2011

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2015

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2013

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2011

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2018

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2016

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2014

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2012

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime Legjislative

ZYRAT

Tiranë

23

Shkodër

Fier

Korçë

SONDAZH

A jeni ndjerë ndonjëherë të diskriminuar

Loading ... Loading ...

GALERI

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID