08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në ambjentet e institucionit  Avokatin e Popullit të Kosovës Z. Sami Kurteshi. Ky takim kishte në qendër të tij nisjen e një bashkëpunim mes Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokatit të Popullit në Kosovë.
Znj. Baraku, pasi i falenderoi për vizitën, vijoi në prezantimin e funksionimit të Institucionit dhe sfidave të tij në promovimin e barazisë dhe mosdiskriminimit. Ajo u ndal në shpjegimin e disa prej rasteve specifike të trajtuara, në dhënien e rekomandimeve përkatëse dhe forcimin e rolit të KMD- sё në mbështetjen e viktimave të sjelljeve diskriminuese.
Nga ana e përfaqësuesve të Avokatit të Popullit të Kosovës u bë prezantimi i punës së Departamentit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili operon brenda strukturës së Avokatit të Popullit të Kosovës si dhe u bënë pyetje lidhur me punën e Institucionit të KMD-së.
Në përfundim të takimit, palët u shprehën se ky takim është veçse një fillim në vazhdën e bashkëpunimit dypalësh të dy institucioneve përkatëse.

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pret Avokatin e Popullit të Kosovës.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID