08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,Robert Gajda mori pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të EQUINET – Rrjetit Europian të Organeve të Barazisë, në Bruksel. Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të Equinet votoi Planit Strategjik 2019-2022 dhe Planit të Punës 2019.
U miratua anëtarësim i organeve të barazisë nga Gjeorgjia, Moldavia dhe Spanja.

http://www.equineteurope.org/Equinet-adopts-new-Strategic-Plan-and-annual-Work-Plan-expands-the-network

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID