08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Më datë 26.11.2015 ora 12:00,  Znj. Irma Baraku Komisionere për Mbrojtjen nga Diskriminimi, priti në ambjentet e këtij institucioni  një  grup kolegësh nga Rusia, Shqipëria e Kosova. Ky takim u organizua  në bashkëpunim me Civil Rights Defenders  në kuader të vizitës studimore  për  të shkëmbyer përvojat e punës në garantimin e barazisë  dhe mbrojtjen nga diskriminimi.

Gjatë takimit u  prezantua Ligjit  Nr .10 221,“ Për Mbrojtjen nga Diskriminimi ” dhe eksperiencën e institucionit gjatë këtyre pesë vjetëve.  Kolegët  morën  një informacion të përmbledhur në lidhje me kompetencat e Komisionerit , studimeve e monitorimeve, rekomandimeve  legjislative, proçeseve gjyqësore, format e realizimit të ankesës, formulari i ankimit, ankesa online, tipologjia e ankesave dhe vendimet e Komisionerit .

Znj. Vilfrida Bushati, Drejtore e Drejtorisë së Hetim –Inspektimit,  shpjegoi në mënyrë të detajuar proçedurat e ankesave dhe trajtimit të rasteve të diskriminimit, shkeljet e pretenduara duke dhenë shembuj të rasteve të shqyrtuara nga KMD.

Znj. Irida Troshani, Përgjegjëse e Sektorit të Marrëdhenieve me Publikun shpjegoi mënyrën e  pritjes së ankesave dhe rrugët për bërjen e ankesave në sektorin e marrëdhenieve  me publikun.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID