08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Aktivitete Ndërgjegjësuese

Diskriminimi me bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri️

Diskriminimi me bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri️

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në promovimin e hulumtimit "Diskriminimi me bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri️", realizuar nga Aleanca Gjinore për Zhvillim. Komisioneri Dr. Gajda gjatë fjalë së tij vuri në dukje rritjen e...

read more
Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri

Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri! Komisioneri Gajda gjatë fjalës së tij thkesi se gjetjet apo anketimet në shkolla përkojne me gjetjet në aspektet ekonomike për grupet vulnerabël...

read more

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID