08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Articles

Tirana 23 June 2011

I appreciate the United Nations Human Rights Council Resolution to human rights violations based on sexual orientation and gender identity, approved on 17 June 2011
The resolution requests the High Commissioner for Human Rights the preparation of a study that aims:
–    Identifying the legislation and discriminatory practices and acts of violence based on sexual orientation and gender identity
–    The way as international acts can protect the community from the acts of violence
Albania has supported this Resolution.
The Commissioner for the Protection from Discrimination, due to the fulfillment of 12 Recommendations of the European Union, is part of the Albanian institutional group for the legislation review aiming the protection of the rights of LGBT community.

COMMISSIONER
IRMA BARAKU

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID