08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

KMD, është duke implementuar projektin “Exchange programme on the Rights of Persons with Disabilities between Albanian and Croatian Institutions of human rights and anti-discrimination”,  i cili financohet nga CEI – CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE – EXECUTIVE SECRETARIAT, në emër të zyrës CEI Fund at the EBRD, Trieste, Italy. Implementimi i tij, do të kryehet nëpërmjet bashkëpunimit me Ombudsman for Person with Disabilities of Republic of Croatia, përgjat vitit 2022. Në këtë kontekst, përgjatë periudhës 20 – 25 Shkurt 2022, KMD realizoi një vizitë studimore pranë Ombudsman for Persons with Disabilities of Croatia. Punonjësi KMD gjatë qëndrimit 1 javor, u njoh nga afër me proceset e punës së këtij institucioni, kreu vizita në institucione arsimore dhe shoqata që operojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Me datë 23 Komisioneri, z.Robert Gajda, realizoi dy takime në ambientet e këtij institucioni. I pari ishte takimi dhe prezantimi me Ombudswoman for Persons with Disabilities, ku homologët shkëmbyen ide dhe ndan opinione për veprimtaritë e institucioneve përkatëse, me qëllim forcimin dhe konsolidimin e bashkëpunimit të metjshmëm. Takimi i dytë, u krye me pjesmarrjen e pwrfaqesusve të Ombusdman for Childrens Right, Ombudsman for Gender Equality and General Ombudsman. Ata shkëmbyen ide dhe eksperienca për funksionimin e instituvioneve respective, mandateve, zbatimine të drejtave të njeriut, duke synuar bashkëpunimin. Takimi i tretë u realizua me Keshillin e Ombudsman per personat me aftesi te kufizuar dhe  Komisionit qeveritar per personat me aftësi të kufizuar, me pjesmarrje te plote të të gjithe anëtarve dhe përfaqësuesve të tyre. Takimi i katërt, ishte me zyrtarët e Bashkisë Zagreb, kryesisht për çështjet e aftësisë së kufizuar

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID