08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me mbështetjen e projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës kundër diskriminimit, organizoi takimin e radhës të nismës

“Ditët e Hapura kundër diskriminimit” në Korçë.

Në formën e një maratonë ndërgjegjësuese për t’iu bashkuar nismës “Jo Diskriminimit dhe Pro Barazisë” morën pjesë në një vrapim nxënës të shkollave të mesme dhe përfaqësues të institucioneve publike.

I pranishëm në aktivitet ishte z. Claus Neukirch, Kreun e Zyrës së Këshillit të Evropës në Shqipëri, z. Robert Gajda, Komisioner për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe znj. Benila Themeli, Nënkryetare e Bashkisë së Korçës.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi z.Gajda në fjalën e tij përshëndetëse vuri në dukje “rëndësinë e përfshirjes së moshave të reja në betejën kundër Diskrimimit sepse pranimi i të gjithë njerëzve ashtu siç janë pavarësisht grupeve që i përkasin, për mundësi të barabarta është një betejë e jona si shoqëri”.

Qëllimi i fushatës është rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë mbi dëmet që diskriminimi dhe përjashtimi i grupeve të cënueshme i shkakton shoqërisë, ndërsa në të njëjtën kohë informoi mbi punën e Komisionerit.

Aktivitetet janë pjesë e një fushate ndërgjegjësimi mbarëkombëtare kundër diskriminimit.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID