08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Z. Gajda zhvilloi një leksion në “Akademinë e Konsumatorit 2”, realizuar me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana.
Dr. Gajda e filloi leksionin e tij me rëndësinë që ka institucioni që ai drejton në ndikimin për ofrimin e shërbimeve dhe politikave pa diskriminim. Ai e vuri theksin ke nevoja e trajtimit të sa me shumë ankesave që kanë elementë diskriminimi, trajtimi të pabarabartë dhe përfshirjen e formave të reja të diskriminimit në kuadër të ndryshimeve ligjore.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID