08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u njoftua për kërkesën publike të Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë mbi ankesën për disa artikuj në median online që kanë përmbajtje fyese, denigruese, stereotipizuese duke nxitur paragjykime me sfond gjinor që cenojnë imazhin e gjyqtareve të Republikës së Shqipërisë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka udhëzuar specialistët e institucionit të mbledhin informacionin e përmendur në deklaratë për të verifikuar format e denigrimit të mundshëm të fuksionarëve me baza gjinore dhe të shohë mundësinë e  nisjes së një hetimi ex-officio.
Neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut shprehet se, “çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione..” , por “ushtrimi i këtyre lirive përmban detyrime dhe përgjegjësi”, sidomos për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve.
Gjuha e urretjes online është një shqetësim në rritje në vendin tonë dhe përbën një aspekt shqetësues gjatë punës së institucionit të Komisionerit për Mbrotjen nga Diskriminimi. Me qëllimin për të ndrequr situata diskriminuese dhe adresimimin me efektiv të gjuhës së urrejtjes Komisioneri bashkëpunon ngushtësisht me Autoritetin e Mediave Audiovizive,  Këshillin Shqiptar të Medias dhe Avokatin e Popullit duke punuar në dy drejtime: anti-diskriminimi dhe liria e shprehjes.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID