08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda zhvilloi një bashkëbisedim me anëtarë të Aleancës Kundër Diskriminimit të LGBT (lesbike, gej, biseksualë, transgjinorë).
Gjatë bashkëbisedimit Aleanca kundër Diskriminimit të LGBT kërkoi nga zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi:
-Mbështetje për personat LGBT dhe familjarët e tyre që duan të ndajnë problemet me dikë që mund t’i kuptojë dhe ndihmojë.
– Advokaci dhe lobim me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, aktorë qeveritarë, dhe bashkësinë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Shqipëri
Fushata publike informimi nëpërmjet shpërndarjes së materialeve informuese (fletushka, postera, broshura ne ditet kur KMD ka aktivitet).
Po ashtu, gjatë bashkëbisedimit u trajtuan mundësitë e bashkëpunimit mes dy palëve, si:
• Prezantime dhe trajnime në universitete dhe shkolla mbi historikun e lëvizjeve për të drejtat e njerëzve LGBT, për komunitetin LGBT në Shqipëri etj.
• Advokaci dhe lobim me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, aktorë qeveritarë, dhe bashkësinë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Shqipëri.
• hartimin e programeve dhe mbeshtetje per aktivitetetet për komunitetin.
• Ankesat dhe plotesimi i formularit a duhet te shfash me patjeter identitetin tim kur un bej nje kerkese prane KMD?
• Diskriminim ne Polici dhe shendetesi kur ne paraqitemi ne Komisariat
• Mundesine e njoftimit te Komisionerit ne rastet kur kerkesa jone per denocim nuk merret parasysh.
• Situate diskriminuese per nxenesit ne shkolla, shpesh nxenesi LGBT qendron i mbyllur ne Klase me mesuesen ndihmes per arsye qe ka sjellje bulluese ne oborrin e shkolles gjate pushimit.
• Psikologet me shume mbeshtjetje per komunitetin.
• Institucionet kryesore të shëndetësisë dhe edukimit të përmirësojnë ofrimin e shërbimit dhe të aksesit në mënyrë që të përmbushin nevojat e LGBT.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID