08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në aktivitetin të quajtur #5tullat të organizuara nga Komunitetit Zëri i Integrimit, një platformë inovative që bën bashkë profesionistët e rinj dhe kontributin vullnetar për prioritetet e BE për Shqipërinë dhe në veçanti kushtin nr. 5: Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.
Komisioneri Gajda foli për situatën e diskriminimit në vend dhe rolin e rëndësishëm të institucioneve ekzekutive dhe legjislative për përmirësimit të kuadrit ligjor për të mbrojtur efektivisht të drejtat e Njeriut në vend, si kusht ky për proçesin e Integrimit Evropian️ dhe çeljen e negociatave.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID