08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  denoncon me forcë dhunën ndaj gruas dhe nxit strukturat e Policisë së Shtetit dhe tw Prokurorisë të nisin menjëherë hetimet për rastin e znj. Sibora A., e cila me shumë kurajo dëshmoi për dhunë sistematike fizike, psikologjike e seksuale ndaj personit të saj, në emisionin e Zemër të hapur në News24, nga një sërë personash.

Zbardhja e plotë dhe e shpejtë e rrethanave ndaj dhunës çnjerëzore ndaj gruas, të dhunës në familje e pasojave të më pasme, duke marrë çdo informacion, indicie e dokumentim për rastin është me interes të lartë publik.   

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia Tiranë duhet të interesohen sa më shpejt për çështjen e Znj. Sibora A., pasi kanë një sërë detyrimesh në lidhje me këtë rast të ekspozuar, që rrjedhin nga zbatimi i konventave dhe ligjeve për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Sipas dëshmive publike të Znj.Sibora kemi të bëjmë me dhunim të integritetit të saj fizik, moral, psikologjik, seksual, social dhe ekonomik të një gruaje përgjatë një dekade dhe si pasojë nevojitet një përkujdesje psikologjike, sociale dhe ekonomike nga një sërë institucionesh. Gjithashtu një përkujdesje tepër të veçantë kërkojnë edhe tre fëmijët e Znj.Sibora

Komisioneri  për Mbrojtjen nga Diskriminimi e konsideron shkeljen flagrante të dinjitetit të personit si një vepër penale që duhet marrë dënimin e merituar, njëkohësisht duke i garantuar viktimës dhe fëmijëve të saj të gjitha shërbimet sociale dhe mundësitë ekonomike për një jetë dinjitoze, në zbatim të ligjeve në fuqi:     

Konventa e Stambollit;

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW);

Kodi Penal

Ligji nr. 9669 datë,18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;

Ligji nr.111/ 2017, “Për Ndihmën juridike të Garantuar nga Shteti”;

Ligji Nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji Nr. 22/2018, “Për Strehimin Social”; 

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID