08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një takim z. Hilmi Jashari avokat i Popullit të Kosovës dhe stafin e tij.
Komisioneri Gajda dhe Avokati i Popullit Jashari diskutuan rreth bashkëpunimit të ngushtë të dy zyrave dhe për të implementuar këtë vizion të përbashkët nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi, e cila synon të forcojë kooperimin në fushat me interes të përbashkët dhe të promovojnë të drejtat e Njeriut në të dy vendet.
Të dy palët ranë dakord për shkëmbimin e informacioneve, projekt-ideve dhe përvojave më të mira për të promovuar barazinë, tolerancën dhe luftuar diskrimimin e shumëllojshëm.

No automatic alt text available.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID