08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një takim dy zyrtarë të lartë të Policisë Suedeze, në vizitë në Shqipëri në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Trajnimit për Dhunën me Bazë Gjinore.
Komisioneri Gajda informoi znj. Karin Antonsson për aktivitetin e zyrës së KMD për trajtimin e dhunës me bazë gjinore, duke u fokusuar në diskriminimin gjinor në punë dhe aksesin në shërbime publike.
Nga ana e tyre, dy zyrtarët e lartë të Policisë suedeze informuan komisionerin Gajda për qëllimin e vizitës në Tiranë dhe ofruan mundësinë për të aplikuar në kurse trajnimi në Suedi, për stafin e KMD, veçanërisht në Programin Ndërkombëtar të Trajnimit për Dhunën me Bazë Gjinore.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID