08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një takim të veçantë z. Vedran Ian Kjeldsen, koordinator rajonal për Gjuhën e Urrejtjes dhe departamentit të Antidiskriminimit, pranë Këshillit të Evropës dhe z. Olsi Dekovi, Zv/Kreu i Zyrës në Tiranë, si dhe znj. Edlira Myftari, asistente projekti.

Komisioneri Gajda vlerësoi punën e jashtëzakonshme të Zyrës së Këshillit të Evropës në mbështetje të promovimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut, si dhe informoi zyrtarët e lartë të Këshillit të Evropës për zhvillimin e konferencën e tretë rajonale të Organeve të Barazisë, të parashikuar në 29 tetor 2018, në Tiranë, me temë “Pavarësia e institucioneve të barazisë”.

Nga ana e tij, z. Vedran Ian Kjeldsen, koordinator rajonal i Këshillit të Evropës falenderoi Komisionerin Gajda për bashkëpunimin dhe vlerësoi KMD si një lider në fushën e mbrojtjes nga Diskriminimin. Po ashtu, Z. Kjeldsen informoi komisionerin Gajda për aktivitetet e departamentit të tij në Këshillin e Evropës, duke ndarë ide dhe mendime për të ardhmen me dy institucioneve.

Gjithashtu, zyrtarët e lartë të Këshillit të Evropës shprehën interes për të mbështetur sfidat e KMD kundër diskriminimit në vendit tonë, për të rriturnë tërësi efektivitetit të sistemit shqiptar të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimit.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID