Aktivitete Ndërgjegjësuese

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda, zhvilloi një takim me Presidentin e Republikës, z. Ilir Meta.

Presidenti Meta i uroi suksese në detyrën e re dhe vlerësoi punën e bërë nga ana e institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në këto vite. Duke e parë rolin e  Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi si shumë të rëndësishëm në garantimin e të drejtave themelore  të njeriut, Presidenti Meta i sugjeroi Komisionerit Gajda që fokusi i veçantë i veprimtarisë së institucionit të jetë çdo individ dhe shtresat në nevojë, të cilët mund të jenë viktima të sjelljeve diskriminuese apo sjelljeve të tjera që e nxisin atë. Presidenti Meta garantoi se, institucioni i Presidentit të Republikës do të ofrojë në çdo kohë mbështetjen maksimale për rritjen efektivitetit të punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për respektimin e të drejtave të njeriut.