08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Presidenti Meta i uroi suksese në detyrën e re dhe vlerësoi punën e bërë nga ana e institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në këto vite. Duke e parë rolin e  Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi si shumë të rëndësishëm në garantimin e të drejtave themelore  të njeriut, Presidenti Meta i sugjeroi Komisionerit Gajda që fokusi i veçantë i veprimtarisë së institucionit të jetë çdo individ dhe shtresat në nevojë, të cilët mund të jenë viktima të sjelljeve diskriminuese apo sjelljeve të tjera që e nxisin atë. Presidenti Meta garantoi se, institucioni i Presidentit të Republikës do të ofrojë në çdo kohë mbështetjen maksimale për rritjen efektivitetit të punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për respektimin e të drejtave të njeriut.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID