08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z.Robert Gajda, së bashku me përfaqësuesen e zyrës së Komisionerit në Korçë, mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga projekti shkolla ime=shkolla jote, në shkollën “ Ismail Qemali” , në Korçë, me temë gjithëpërfshirja e fëmijëve rom dhe egjiptian në sistemin arsimor. Në këtë shkollë studiojnë 250 nxënës, nga te cilët 45% janë nxënës të komunitetit rom dhe egjiptian. Në takim morën pjesë prindër, mësues dhe nxënës, të cilët u shprehen rreth problematikave që hasen  në këtë shkollë. Komisioneri Gajda ju foli për ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për aktivitetin e zyrës së Komisionerit. Komisioneri shprehu angazhimin e tij në mbështetje të nxënësve të komunitetit rom dhe egjiptian në gjithëpërfshirjen e tyre në sistemin arsimor, gjithashtu, siguroi mbështetje për cdo individ që ndjehet i diskriminuar.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID