08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

 Me datën 24.07.2012 Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Zj. Irma Baraku priti në ambjentet e këtij institucioni Drejtoreshën e PNUD për Shqipërinë, zj. Yesim M. Oruc Kaya.
Zj. Baraku einformoi  Zj. Yesim M. Oruc Kaya mbi aktivitetin e institucionit, natyrën e çështjeve të trajtuara, vendimet e dhëna dhe qëndrimin e subjekteve ndaj këtyre vendimeve. U ritheksua vëmendja e Zyrës së Komisionerit ndaj grupeve të veçanta të cilat janë potencialisht më të rriskuara nga sjelljet diskriminuese. Komisionerja falenderoi PNUD për mbështetjen e dhënë që në fillim të krijimit të këtij institucioni dhe për fushat ku ky bashkëpunim vazhdon diskriminimin për shkaqe gjinore, aftësinë e kufizuar apo komunitetin rom.
Zj. Yesim M. Oruc Kaya vlerësoi punën e institucionit dhe shprehu qëndrimin e saj pozitiv për një vazhdim të bashkëpunimit në të ardhmen.

                                                                        Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 

Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi takohet me Drejtoreshën e PNUD

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID