08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori sot pjesë në konsultën kombëtare️ “Reforma e aftësisë së kufizuar dhe dialogu me grupet e interesit”, organizuar nga shoqata e të Verbërve të Shqipërisë.

Konsulata përfshin diskutime me organizatat e aftësisë së kufizuar dhe aktorët e përfshirë në hartimin e reformës lidhur me transparencën e proçesit për vendimarrjes. Komisioneri Dr. Gajda vuri në dukje rritjen e ankesave PAK në zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe trajtimin e tyre me përparësi të veçantë.

Kjo konsultë vjen në respektimin e parashikimeve të Konventës së OKB për të drejtat PAK lidhur me konsultimin në mënyrë aktive për të pasur një zë ndikues në proçesin e vendimarrjes.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID