08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në një takim të organizuar nga Coc Holande dhe Komiteti i Helsinkit (NHC) mbi Luftën Kundër i Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri.
Ky projekt financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës në kuadrin e vartëses së saj të MATRA. Programi Matra është ngritur për të forcuar kapacitetin e institucioneve qeveritare në disa vende në
fazën e para-anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe ato të Partneritetit Lindor, për të nxitur zhvillimin e tyre të shtetit të të drejtës në përputhje me kriteret e pranimit në BE nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet (gjysmë) publike holandeze. Sa për kujtesë, Kapitulli 23 i
negociatave të pranimit në BE me Shqipërinë, ndër të tjera, përcakton respektimin e lirive
themelore, duke përfshirë të drejtat e njeriut të personave LGBTI, të cilët shpesh janë viktima
të diskriminimit, gjuhës së urrejtjes dhe madje edhe krimeve të urrejtjes.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID