08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Tiranë. 17/10/2018

Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Aleanca për Dhurimin e Gjakut, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda në bashkëpunim me përfaqësuesit e komunitetit Rom dhe Egjiptian, si dhe bankën e Gjakut në QSUT do të marrin pjesë në një seancë dhurimi gjaku pranë institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me datë 24 tetor 2018, ora 12.00. Të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Shqipëri.

Ftohen mediat për ta ndjekur këtë aktivitet.

 

Komisioneri per Mbrojten nga Diskriminimi

Adresa Rr.”Sami Frashëri”, Nr.10

Tirana, Albania
web: www.kmd.al​

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID