08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka filluar procesin e vlerësimit të realizimit të objektivave të Planit Strategjik 2018-2021, me fokus hartimin e  Planit të Ri  Strategjik 2022-2026. 

Janë të ftuara të gjitha organizatat, institucionet dhe grupet e interesit për të paraqitur mendimet dhe komentet e tyre ne lidhje me përmirësimin e objektivave për planin e ri strategjik të KMD në adresën e email-it : info@kmd.al  , me postë zyrtare  ose duke u paraqitur pranë Zyrave me adresë: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Rruga e Durrësit për dorëzimin e materialeve  brenda datës 10 Nëntor 2021.

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

KMD 

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID