Aktivitet me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë