08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Vendim nr. 2 date 7.1.2019 F.A kunder ZA Mallakaster

Vendim nr. 3, date 7.1.2019, D.K. kunder Rektorit te UT-se

Vendim Nr. 4, datë 7.1.2019, E. H. kundër IEVP Kavajë dhe DPB

Vendim nr. 5, date 8.1.2019 E.H vs Posta Shqiptare sh.a, Filiali Berat

Vendim Nr. 6, datë 17.1.2019, Sh. T. kundër Bashkisë Tiranë dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Vendim Nr. 7, datë 17.1.2019, B. Z. kundër Bashkisë Fier dhe Ujësjellës Kanalizime Fier

Vendim Nr. 8, datë 17.1.2019, Grup personash kundër Bashkisë Fier dhe Ujësjellës Kanalizime Fier

Vendim nr. 11, datë 22.1.2019, S.G. kunder Z. R.R. dhe Z. R.L. mjekë specialistë pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetit Publik Korçë

Vendim nr. 12 date 23.1.2019 G.D kunder Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve

Vendim Nr. 13, datë 24.1.2019, A. H. kundër Shoqërisë Albpetrol sh.a.

Vendim nr. 14, date 24.1.2019, K.B. kunder Albpetrol sh.a

Vendim Nr. 15, datë 30.1.2019, Shoqata Ilinden kundër IMK

Vendim nr. 16, date 30.1.2019, V.J. kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 17, date 05.02.2019, B.N. kunder QSUT etj_

Vendim nr. 18, datë 15.02.2019, B.S. kunder ISHMPUT

Vendim nr. 20, date 06.02.2019, kunder Drejtorise Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit, LMCAP Korce etj_

Vendim nr. 21, date 06.02.2019 B.B kunder MZSH Tirane

Vendim nr. 22, date 06.02.2019 E.M kunder Qendres Sociale Shtepia e Perbashket Tirane

Vendim nr. 23, date 07.02.3019, D.N. kunder Albpetrol sh.a_

Vendim nr. 24, date 7.2.2019 Grup personash familje te Selites kunder Keshillit te Ministrave

Vendim nr. 25, datë 18.02.2019, A. K. kundër Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Qarku Fier

Vendim nr. 26, date 21.2.2019 Shoqata e Invalidëve Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë, Dega Shkodër kunder Bashkise Shkoder

Vendim nr. 27, datë 22.02.2019, K.B. kunder Albpetrol sh.a_

Vendim nr. 28, datë 25.02.2019, LRER kundër Gazetarit I. B.

Vendim Nr. 29, datë 04.03.2019, J. H. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr. 30, datë 04.03.2019, O. G. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr. 31, datë 04.03.2019, A. H. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr. 32, datë 04.03.2019, K. H. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr. 33, datë 04.03.2019, M. B. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr. 34, datë 05.03.2019, E. B. kundër Bashkisë Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Shkodër

Vendim nr. 35, date 05.03.2019 A.P kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 36, date 25.03.2019 Fondacioni Down Al kunder Kompanise Bio Save

Vendim nr. 37, date 06.03.2019 A.P kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 38, date 07.03.2019 Grup personash kunder Bar Sahati

Vendim nr. 39, date 11.03.2019 E.V kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 40, date 11.03.2019 L.Ç kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 41, date 11.03.2019 Y. D kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 42, datë 12.03.2019, M.S. kunder Shkolles Kristo Isak

Vendim nr. 43, date 19.03.2019 M. K kunder KM dhe MASR

Vendim nr. 44, date 27.03.2019 I. S kunder ZQRPP Tirane

Vendim nr. 45, date 27.03.2019 E.Ç kunder Bashkise Korce

Vendim nr. 46, date 28.03.2019 A.N kunder Ministrise se Shendetesie dhe Mbrojtjes Sociale

Vendim nr. 47, date 28.03.2019 O. M kunder Drejtorit tE Pergjithshem te Policise se Shtetit

Vendim nr. 48, date 9.4.2019 V.T kunder Shoqerise Albpetrol sh.a

Vendim nr. 49, date 10.04.2019, E.K. kunder MASR, DAR Korce

Vendim nr. 50, date 10.04.2019, E.C. kunder SGA spa

Vendim nr. 51, date 15.04.2019 D. O kunder DSHS Mat

Vendim nr. 52, date 16.04.2019 E. G kunder Bibliotekes Kombetare

Vendim nr. 53, date 16.4.2019 N.L kunder Bashkia Korce, Kopshti 11

Vendim nr. 54, date 16.04.2019 S. S kunder DAPSHET

Vendim nr. 55, date 24.04.2019 P. L kunder KMCAP Epror

Vendim nr. 56, date 25.4.2019 Y.B kunder Ministrise se Brendshme dhe QKPA

Vendim nr. 57, date 02.05.2019 Ç. P kunder DSHS Kuçove

Vendim nr. 58, date 08.05.2019 ceshtje ex-offcio _segregim i nxenesve rome_shkolla liria shkoder

Vendim Nr. 59, datë 10.05.2019, R. H. kundër Sweet Bar

Vendim Nr. 60, datë 10.05.2019, I. B. kundër Shoqërisë Albpetrol sh.a.

Vendim Nr. 61, datë 13.05.2019, D. E. kundër Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe IEVP Vlorë

Vendim nr. 62, date 17.05.2019, 2 shoqatat lezhiane kunder Bashkise Shkoder dhe Malteser

Vendim nr. 63, date 23.05.2019 I.Xh kunder DAR Tirane Qytet dhe MASR

Vendim nr. 64 date 24.05.2019 A.T kunder Grupit Parlamentar te Partise Socialiste te Shqiperise

Vendim nr.65, date 05.06.2019, M.Z. kunder DRSSH Korce

Vendim nr.66, date 10.06.2019 K.M kunder Bashkise Tirane

Vendim nr.67,date 10.06.2019, Shoqata Shkodrane paraplegjike-tetraplegjike kunder bashkise Shkoder

Vendim nr.68, date 11.06.2019 H.K kunder Ujesjelles Mat sh.a

Vendim nr.69, date 11.06.2019 T. S kunder Shoqerise Trajtimi Studenteve Shkoder

Vendim nr.70, date 12.06.2019 Xh.Zh kunder Deputeteve te Kuvendit te Shqiperise, te gjithe gjyqtareve dhe prokuroreve te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Vendim nr.71, date 12.06.2019, R.B. kunder AKBN

Vendim nr.72, date 13.06.2019 Sh. M kunder Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit

Vendim nr.73, date 14.06.2019 Th.G kunder Shoqerise Albacall sh.a

Vendim nr.77, date 25.06.2019, ceshtje ex-officio hemofilia_TFL kunder QSUT dhe MSHMS

Vendim nr.79, datë 27.06.2019, F. XH. kundër Shërbimit Spitalor Korçë

Vendim nr.80, date 27.06.2019 A.N kunder Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve

Vendim nr.81, 01.07.2019, L.K kunder DRAKU Durres dhe DP AKU Tirane

Vendim Nr.82, datë 02.07.2019, A. Xh. kundër Universitetit të Arteve Tiranë

Vendim Nr.83, datë 02.07.2019, A. Z. kundër Bashkisë Tiranë

Vendim Nr.85, datë 02.07.2019, LRER kundër M. V. dhe Tv Klan

Vendim nr.86, date 05.07.2019 M.K kunder Zyres Vendore Arsimore Mat

Vendim nr.87, date 05.07.2019 F.C kunder ZVRPP Pogradec

Vendim-Nr.88-datë-08.07.2019-A.-K.-kundër-Drejtorisë-Rajonale-të-Mjedisit-Fier.pdf

Vendim nr.89, date 08.07.2019, A.H. kunder UPT dhe MASR

Vendim nr.90, date 08.07.2019 E.A, F.M kunder Bashkise Pogradec

Vendim nr.91, date 11.07.2019, A.T kunder DRSHKP Korce

Vendim nr.92, date 08.07.2019, E.J. kunder QSUT

Vendim nr.93, date 11.07.2019, I.B kunder KM dhe MSHMS

Vendim Nr.94, datë 16.07.2019, M. Sh. kundër Shoqërisë Trajtimi i Studentëve Nr. 2, Tiranë

Vendim nr. 97, date 23.07.2019, F.F. kunder DRSSH Korce 

Vendim nr.95, date 16.07.2019 N.C kunder DSHS Mat

Vendim nr.96, date 22.07.2019 T.F, M.F, E.C kunder Komisariatit te Policise Korçe

Vendim nr.98, date 29.07.2019 L.M kunder IEVP Peqin

Vendim Nr.99, datë 29.07.2019, S. L. kundër Prokurorisë së Përgjithshme

Vendim Nr.100, datë 29.07.2019, F. Gj. kundër Bankës Amerikane të Investimeve

Vendim nr.101, date 29.07.2019 Sh.M kunder Shkolles Lidhja Prizrenit Tirane

Vendim Nr.102, datë 30.07.2019, A. B. kundër Shërbimit Spitalor Skrapar

Vendim nr.103 , date 01.08.2019 i P.K kunder UK Korçe

Vendim Nr.104, datë 01.08.2019, E. M. kundër Emisionit STOP

Vendim Nr.105, datë 06.08.2019, V. R. kundër Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve

Vendim nr.106, date 6.8.2019 N.P kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 107, date 07.08.2019, A.S. kunder DPPSH

Vendim Nr.108, datë 21.08.2019, çështje ex-officio lidhur me shprehjet e përdorura nga P. B.

Vendim nr.109, date 23.08.2019 i E. D kunder DPT dhe DRT Gjirokaster

Vendim nr.110, date 23.8.2019 çështje ex-officio lidhur me situatën e personave me aftësi të kufizuara të cilët nuk përfitojnë nga skemat e mbrojtjes sociale

Vendim nr. 111, date 23.08.2019, T.M. kunder Bashkise Sarande 

Vendim nr.113, date 26.08.2019 i V. H kunder Albpetrol sh.a

Vendim Nr. 114, datë 04.09.2019, K. P. kundër Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile 

Vendim nr. 115, date 04.09.2019 A. I kunder OSHEE Fier 

Vendim Nr. 116, datë 09.09.2019, B. Xh. kundër Albpetrol sh.a. 

Vendim Nr. 117, datë 09.09.2019, E. P. kundër Shoqërisë Trajtimi i Studentëve Nr. 2 Tiranë

Vendim nr. 118, date 09.09.2019 D.A kunder Bashkise Librazhd
Vendim nr. 119,date 09.09.2019, Shoqata para-tetraplegjike kunder Bashkise Durres
Vendim nr. 120, date 09.09.2019, Fondacioni Down Sindrome Albania kunder deputetit M.M_
Vendim Nr. 121, date 09.09.2019 F.A kunder FSDKSH, DAPSHET

Vendim Nr. 122, date 16.09.2019 R.B kunder Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit
Vendim nr. 123, date 16.09.2019 A. I kunder OST sh.a

Vendim Nr. 124 datë 17.09.2019 F. H. kundër Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë

Vendim nr. 126, date 20.09.2019 LRER kunder UK El dhe Bashkise El
Vendim nr. 127, date 27.09.2019 M. K kunder ZA Mat dhe SHMB Suç
Vendim Nr. 128, date 27.09.2019 Te drejtat e komunitetit Egjiptian kunder Bashkise Shkoder
Vendim nr. 129, date 27.09.2019, D.D. kunder Albpetrol sha
Vendim nr. 130, date 01.10.2019, E.C. kunder Bankes se Shqiperise
Vendim nr. 131, date 01.10.2019 SH.M kunder DPPSH
Vendim Nr. 132, datë 01.10.2019 T. B. kundër Bashkisë Lushnje
Vendim nr. 133, date 01.10.2019 B.S kunder OSHEE Elbasan
Vendim nr. 134, date 02.10.2019, B.S. kunder Dr. I.L., KMCAP Korce
Vendim nr. 135, date 02.10.2019 P.S kunder MASR
Vendim Nr. 136, datë 02.10.2019 B. Z. kundër Bashkisë Tiranë, ASHDMF, DPSHS
Vendim Nr. 137, datë 02.10.2019 L. D. kundër ZVA Shkodër
Vendim nr. 138, date 02.10.2019 A.H kunder Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Vendim nr. 141, date 04.10.2019, F.Y. kunder Albpetrol
Vendim nr. 142, date 04.10.2019, P.S. kunder Shoqeria Trajtimi i Studentit nr. 2
Vendim nr. 143, date 10.10.2019, K.M. kunder MSH, QSUT
Vendim nr. 144, date 15.10.2019 H.Xh kunder MASR, DPAP, ZVA Bulqize
Vendim nr. 145, date 15.10.2019 A.M kunder Enti Banesave Korce
Vendim nr. 146, date 17.10.2019 O.K kunder SUT
Vendim nr. 147, date 17.10.2019 N.D kunder Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Vendim Nr. 148, datë 18.10.2019 F. Ç. kundër Ministrisë së Mbrojtjes
Vendim Nr. 149, datë 18.10.2019 A. M. kundër Komisariatit të Policisë Nr. 3, Tiranë
Vendim Nr. 150, datë 18.10.2019 E. Dh. kundër ABI Bank
Vendim nr. 151, date 25.10.2019 Grup personash kunder Bashkia Korce, U.K Korçe
Vendim nr. 152, date 25.10.2019 I.H kunder DRSSH Fier

Vendim nr. 153, date 25.10.2019, I.H. kunder KQSDA
Vendim Nr. 154, datë 25.10.2019 A. M. kundër Komisariatit të Policisë Nr. 3, Tiranë

Vendim nr. 155, date 25.10.2019, I.H. kunder Bashkise Fier
Vendim nr. 156, date 30.10.2019 A.J kunder ish-Kryetares dhe Kancelares se Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder
Vendim nr. 157, date 30.10.2019 N.S kunder shkolles 9-vjeçare Betim Muço, Tirane

Vendim nr. 159, date 05.11.2019 Xh.D kunder Shkolles 9-vjeçare Betim Muço Tirane

Vendim nr. 160, date 05.11.2019, G.C. kunder DRUK Fier

Vendim nr. 161, date 06.11.2019 A.S dhe A.S kunder Shkolles 9 vjeçare Betim Muço, Tiranë

Vendim nr. 162, date 11.11.2019 R.M kunder Albpetrol sh.a

Vendim nr. 164, date 13.11.2019 Ex-off lidhur me terminologjinë e përdorur nga OSHEE sh.a

Vendim nr. 165, datë 13.11.2019, E. D. kundër IMT-së Bashkia Durrës

Vendim nr. 166, date 14.11.2019 L.Dh kunder USH

Vendim nr. 167, date 18.11.2019 B.B kunder Bashkise Berat

Vendim nr. 168, date 18.11.2019 J.H kunder Agjencise Shteterore te Kadastres

Vendim nr. 170, date 19.11.2019 Z.B kunder Ministrise se Finances dhe Ekonomise, Shkolla I.Gjata Korce

Vendim nr. 171, datë 20.11.2019, B. D. kundër Postës Shqiptare

Vendim nr. 174, date 25.11.2019 K.L kunder Bashkise Kavaje

Vendim nr. 175, date 27.11.2019 V.Q kunder Bashkise Dropull

Vendim nr. 173, date 21.11.2019, D.E. kunder IEVP Vlore

Vendim nr. 176, date 02.12.2019 F.B kunder SUT

Vendim Nr. 178, datë 05.12.2019, A. K. kundër Shoqërisë Digitalb sh.a.

Vendim nr. 179, date 05.12.2019 A.M kunder Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit

Vendim nr. 180, date 05.12.2019 L.R kunder Bashkisë Fier

Vendim Nr. 181, datë 05.12.2019, Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome kundër gazetarit Sh. N.

Vendim nr. 183, date 10.12.2019 F.P kunder DPSHTRR, DRSHTRR Shkoder

Vendim nr. 184, date 12.12.2019, A.M. kunder DPT

Vendim Nr. 185, datë 16.12.2019 ex-officio Gjuha e përdorur nga ana e K. G kunder komunitetit LGBTI në media

Vendim nr. 186, date 16.12.2019, E.Z. kunder BSH

Vendim nr. 187, date 16.12.2019 L.DH kunder Universitetit te Shkodres

Vendim nr. 188, date 18.12.2019, S.L. kunder MM, Aleat shpk, BT

Vendim Nr. 193, datë 24.12.2019, A. L. kundër Ministrisë së Brendshme

Vendim nr. 194, date 24.12.2019 P.Ç kunder Prokurorise Gjirokaster

Vendim nr. 200, date 30.12.2019 G.H kunder Albpetrol sh.a

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID