08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Categories

  • No categories

Coordinator for the Right of Information

Irida Troshani

Irida Troshani

Përgjegjëse e Sektorit të Marrëdhenieve me Publikun

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Adresa: Rr. Sami Frasheri, Nr 10,
Kodi postar 1019, kati II, Tirane,
Mobile: + 355 672279102
email: irida.troshani@kmd.al
Web: www.kmd.al