• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

  • Procedura e ankimimit

  • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat    dhe përgjigjet