08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në aktivitetin mbi “Aspekte Të Aksesit në Shëndetësi dhe Mbrojtjes nga Diskriminimi për Grupet Vulnerabël”, të organizuar nga Civil Rights Defenders Albania, me mbështetjen e Qeverisë së Suedisë.

Komisioneri Gajda në fjalën e tij vuri në dukje aspekte të aksesit në shërbimin shëndetësor parësor dhe të specializuar, nevojën për përfshirje sa më të gjërë të organizatave që mbrojnë të drejtat e pacientëve në politikat e përkujdesjes dhe rolin e zyrës së Komisioneritt për Mbrojtjen kundër Diskriminimit si një mjet efektiv për garantimin e aksesit në Shëndetësi, duke ilustruar problematika dhe raste suksesi për mbrojtjen nga diskriminimi.

Qëllimi i këtij workshopi ishte nxitja e rritjes së aksesit në shëndetësi, të mundësojmë shkëmbimin e përvojave dhe parashtrimin e një sërë rekomandimesh sesi situata mund të përmirësohet.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID