08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

 

Nisur nga publikimi në media i disa shprehjeve që i atribuohet nën/Kryetarit të Kuvendit, z. Myslym Murrizi, në lidhje me përdorimin e gjuhës së urrejtjes përçmuese dhe denigruese kundrejt komunitetit rom, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda fton deputetin që të qartësojë qëndrimin e tij, mbi këtë shqetësim.
Përdorimi i termave që cënojnë dinjitetin e njeriut dhe për më shumë nga persona publikë që kanë rezonancë në media, duke ndikuar në sjellje, mënyra mendimi dhe nxitjen e steriotipeve negative është në kundërshtim me aktivitetin dhe përpjekjet e shumë aktorëve insitucionalë kombëtarë e ndërkombëtare, si dhe organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat njerëzore për të luftuar diskriminimin dhe promovuar barazinë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nxit Kuvendin e Shqipërisë të aktivizojë të gjithë mekanizmat institucionalë në dispozicion për ruajtjen e etikës së zyrtarëve të lartë.

KMD

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID