08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në promovimin e hulumtimit “Diskriminimi me bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri️”, realizuar nga Aleanca Gjinore për Zhvillim.
Komisioneri Dr. Gajda gjatë fjalë së tij vuri në dukje rritjen e ankesave të diskriminimit mbi bazë gjinore në vendin e punës dhe mekanizmat e zyrës së KMD që janë përdorur për të luftuar fenomenin.
Në çfarëdo sfere të jetës që të konstatohet apo zhvillohet, publike apo private, diskriminimi gjinor është rrezik për progres. Femrat dhe meshkujt kanë të drejta të barabarta për punën e njejtë apo për punën e të njejtës vlerë.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID