08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda zhvilloi sot një Leksion të hapur me studentët e Kolegjit Universitar të Biznesit, në Tiranë️.
Gjatë bashkëbisedimit komisioneri Dr. Gajda prezantoi ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, instancat e paraqitjes së një ankese dhe mënyra e trajtimit të saj, brenda afateve të përcaktuara në ligj, si dhe masat që merret nga institucioni i KMD kur konstaton akte diskriminimi.
Po ashtu, studentët u informuan për veprimtarinë e përditshme të KMD, stafit të saj dhe paraqitën interes për praktika profesionale mbi çështje të Drejtave të Njeriut pranë institucionit tonë dhe marrjen pjesë në seancat dëgjimore të hapura.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID