08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ndjek me vëmendje dinamikën e përballimit të përhapjes së COVID-19 në vendin tonë dhe marrjen e masave nga ana e qeverisë.

Institucioni i KMD ka analizuar VKM nr.236, datë 19/03/2020, ku përcaktohet ndër të tjera lista e subjekteve përfituese, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, si pasojë e CODIV19.

Pas ankesës së Qendës për Advokim Social për shkak të gjendjes ekonomike-familjare dhe analizës të situatës faktike, si dhe parashikimeve në VKM nr.236, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i ka dërguar një REKOMANDIM Këshillit të Ministrave për të zgjeruar listën e subjekteve përfituese të përcaktuar në nenin nr.4 të VKM nr.236.

Komisioneri Dr. Gajda vlerëson se, Komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri përballet me situata shumë të veshtira për sa i përket çështjes së punësimit dhe situata e kufizimit të lëvizjes, aktiviteteve ekonomike si pasojë e COVID19 sinjalizon nevojë që:

·         Të përfshihet e kategoria e personave që janë punëkërkues të papunë, të cilët nuk kanë qenë më parë të punësuar dhe për pasojë nuk kanë kontribuar në skemën e sigurimit shoqëror.

·         Të krijohen lehtësi për regjistrimin e të papunëve kërkues.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID