08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Deklaratë për mediat

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dënon aktet e vandalizmit të tabelave orientuese në gjuhën greke të sinjalistikës rrugore, në disa njësi administrative në Finiq.

Komisioneri Dr. Robert Gajda fton qytetarët të distancohen nga këto provokime vizive dhe të ruajnë bashkëjetesën shekullore të të gjithë grupeve shoqërore, apo pakica kombëtare, që gëzojnë të drejtat e Njeriut si të gjithë të tjerët, si vlerë e patjetërsueshme Kombëtare.

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi i kërkon autoriteteve përgjegjëse të infrastrukturës rrugore të ndreqë sa më parë tabelat dygjuhëshe, si dhe i kërkon Policisë së Shtetit të zbardhë ngjarjen, duke vënë përpara ligjit autor/ët.

Komisioneri garanton të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë në grupe shoqërore apo pakica kombëtare se do të jetë avokat i të drejtave që sanksionon Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID