Aktivitete Ndërgjegjësuese

10 vjetori i EQUINET

Rrjetit te Institucioneve Europiane te Barazise. KMD eshte anetare nga viti 2014. Gjate Konferences “10 vjetori i EQUINET- Se bashku per nje Europe te barabarte”.