08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Kjo do të shërbejë për një akses më të mirë për qytetarët në proceset e mbrojtjes nga diskriminimi. Por, kjo zyrë do të mundësojë dhe një bashkpunim më të ngushtë mes KMD-së dhe institucioneve vendore, Universitetit dhe institucioneve të tjera arsimore, OJF-të lokale. Një falënderim për Keshillin e Europës si implementues të Projektit IPA me mbështetjen e BE-së dhe Kryetaren e Bashkisë Shkodër qe na mbështetën në realizimin e këtij angazhimi. Ftojmë qytetarët dhe institucionet e shoqerinë civile t’i drejtohen kësaj zyre për denoncuar rastet e diskriminimit, për të marrë informacion lidhur me Ligjin ” Për mbrojtjen nga diskriminimi”, shkaqet e diskriminimit, fushat, rrugët e ankimit ndaj sjelljeve diskriminuese.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID