08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

ë këtë ditë të veçantë, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dëshiron të urojë të gjithë mësuesit Gëzuar 7 Marsin. Me një nderim institucional dhe personal për ata që janë jo vetëm mësuesit, por edhe edukatorët e fëmijëve tanë, vlerësojmë rolin vendimtar që ata kanë në formimin e një brezi të ri pa paragjykime, në kultivimin e vlerave të bashkëjetesës me tolerancë dhe në respektim të diversitetit dhe barazisë.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID