08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Me datë 26.09.2012, me mbështetjen e UNDP-së, u zhvillua një aktivitet i përbashkët i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Shoqatës Kombëtare të Njerëzve që nuk Dëgjojnë (ANAD) dhe Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë, në ambjentet e këtij institucioni. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të Javës Botërore të Personave që nuk Dëgjojnë. Në takim u prezantuan krijime artistike të realizuara nga nxënësit me asistencën e stafit pedagogjik të Institutit dhe Shoqatës ANAD. Aktiviteti u parapri nga një takim i Drejtoreshës së Përgjithshme të UNDP-së, Znj. Yesim M. Kaya, Komisioneres për Mbrojtjen nga Diskriminimi, znj. Irma Baraku, dhe Drejtoreshës së Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë, znj.Lindita Kalimi. Në takim u evidentuan çështje që shqetësojnë këtë komunitet dhe mundësitë e bashkëpunimit.

 

                                                                                   Zyra e Marrëdhënieve me Publikun

Aktivitet i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Institutin e Njerëzve që nuk Dëgjojnë.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID