08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

“Aleanca kundër urrejtjes”e përbërë nga Avokati i Popullit, Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Shoqatës “Këshilli Shqiptar i Medias” ,  shpreh shqetësimin e saj lidhur me përdorimin e një gjuhe urrejtjeje nga disa përfaqësues të rëndësishëm të grupimeve politike, të cilët kanë etiketuar me fyerje dhe stigmë grupe të caktuara, sidomos nga komuniteti LGBTI, për të luftuar disa veprime të institucioneve të ndryshme gjatë përkujtimit të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë.

Është totalisht e dënueshme dhe e patolerueshme që të flitet apo të shkruhet në rrjetet sociale apo në media duke përçuar këtë frymë të dhunshme e cila nuk i përket fare komunikimit apo respektimit të të drejtave të njeriut.

Gjuha e urrejtjes krijon një mjedis ku mund të ndodhë dhuna e vërtetë.

“Aleanca kundër urrejtjes” ka bindjen se nuk mund të pretendosh se je në mbrojtje të një kauze të caktuar duke qenë vetë një shkelës I të drejtave të një grupimi tjetër dhe që shpërndan frymën e konfliktit apo shkeljes së të drejtave të të tjerëve.

“Aleanca kundër urrejtjes” e përbërë nga  institucionet kryesore në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore të njeriut, vlerëson rëndësinë e kundërshtimit të gjuhës së urrejtjes për një shoqëri tolerante dhe demokratike, ku njerëzit gëzojnë të drejta të barabarta pavarësisht cilit grupimi shoqëror I përkasin.

“Aleanca kundër urrejtjes” është e vetëdijshme se vetëm me qëndrime të bashkërenduara nga të gjithë mbrojtësit e të drejtave të njeriut në shoqërinë tonë, mund ti jepet fund gjuhës së urrejtjes dhe pandëshkueshmërisë së cilitdo që përdor atë në foltoret e institucioneve, televizione, apo mediat sociale.

“Aleanca kundër urrejtjes” do të vijojë përpjekjet e saj për rritjen e vetëdijes, informimin dhe kontribuimin në dialogun, veçanërisht midis të rinjve, për luftën ndaj gjuhën e urrejtjes, dhe krijimin e urave të dialogut dhe bashkëveprimit me shoqërinë civile dhe organet publike, mbi pasojat e gjuhës së urrejtjes në shoqërinë shqiptare, ndikimin e saj në zhvillimin demokratik të vendit dhe reduktimin e këtij fenomeni në shoqërinë shqiptare.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID