08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një takim anëtarët e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, si dhe nënkomisionit parlamentar për të Drejtat e Njeriut, në drejtimin e kryetarëve, z. Ulsi Manja dhe znj. Vasilika Hysi.
Komisioneri Gajda vlerësoi angazhimin e Kuvendit për të monitoruar dhe inspektuar institucionet e pavarura përmes një mekanizmi që konsolidon llogaridhënien dhe transparencën. Ndihma substanciale e Kuvendit për zyrën e KMD është mirëpritur jo vetëm brenda kornizës institucionale, por edhe me shtimin e shërbimit të mbledhjes së ankesave, promovimi të barazisë dhe ndërgjegjësimit për luftën ndaj diskriminimit në terren, posaçërisht me zyrat rajonale.
Kryetari i komisionit të Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut, z. Ulsi Manja vlerësoi ndryshimet dhe arritjet e këtij institucioni duke u treguar i gatshëm për të vijuar bashkëpunimin si në drejtim të përmirësimit të ligjit, qoftë edhe në përmbushje të nevojave të tjera institucionale, buxhetore dhe burimesh njerëzore.
Ndërsa Zëvendëskryetarja e Kuvendit, njëherësh edhe kryetare e nënkomisionit parlamentar për të Drejtat e Njeriut, znj. Vasilika Hysi vuri në dukje faktin që Komisioneri adreson çdo rekomandim, pa pritur raportin e fundvitit. Znj. Hysi njoftoi Komisionerin që Kuvendi ka pranuar dhe publikuar rekomandimet e Equinet-it, të përcjella nga vetë institucioni në fjalë, si edhe rekomandoi vëmendje në procesin e zbatimit të strategjisë së edukimit ligjor në zyrat rajonale.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID