08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit dhe respektimit të detyrimeve Kushtetuese dhe ligjore, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, kanë nënshkruar një dokument me disa Rekomandime të përbashkëta për subjektet politike pjesëmarrëse në fushatën elektorale.

Rekomandimet kryesore synojnë ndërgjegjësimin e subjekteve politike dhe administratës zgjedhore mbi:
– Respektimin e parimit të barazisë;
– Ndalimin e diskriminimit
– Parandalimin e gjuhës së urrejtjes
– Adresimin e temave të ndjeshëm
– Përfaqësimin e barabartë të listat zgjedhore
– Respektimin e kuotave gjinore në listat e subjekteve zgjedhore

Këto Rekomandime janë në përputhje me nëntë Konventat të të Drejtave Themelore të OKB, KiE, vlerat e përcaktuara në traktatet e BE, parimet themelore të OSBE, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit zgjedhor.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi janë të gatshëm të ofrojnë asistencë në shtjellimin e këtyre Rekomandimeve.

Bashkëlidhur Rekomandimet:

Rekomandime të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për parandalimin e përdorimit të gjuhës së urrejtes gjatë fushatës zgjedhore.

 

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID