08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Në kuadër të “Ditëve të Hapura”, Komisioneria për Mbrojtjen nga Diskriminimi, znj. Irma Baraku, me datë 22 Shkurt 2013, organizoi një takim me shoqata të ndryshme ndër të cilat dhe shoqatat aktive Rome dhe Egjyptiane në Bashkinë e Lezhës, me të cilat nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi.
Komisioneria dhe përfaqësues të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi bënë një vizitë në shkollën “Gjergj Fishta”, ku u informuan  nxënësit me ligjin “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Vizita vijoi dhe në qendrën e “ Shejtja Marisë”, ku ofrohet asistencë për fëmijët në nevojë, kryesisht fëmijët e komunitetit rom. Fëmijët asistohen mbasditeve për të kryer mësimet, me aktivitete sportive dhe kulturore etj. Këtu ofrohen kurse profesionale ( rrobaqepësie) për gratë e vajzat.
Gjatë këtyre takimeve u diskutua mbi domosdoshmërinë e nxitjes së punësimit të komunitetit rom, veçanërisht grave dhe metodave për nxitjen e përfshirjes në arsimin e mesëm të vajzave rome. Këto masa u konsideruan si të domosdoshme për përmirësimin e situatës së këtij komuniteti me synim integrimin e tyre.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID