08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z.Robert Gajda, priti në takim, në ambjentet e zyrës së Komisionerit, Avokatin e Popullit, znj.Erinda Ballanca. i pranishëm në këtë takim ishte edhe Komisioneri për të Drejtën për Informim dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z.Besnik Dervishi. Tema e këtij takimi ishte bashkëpunimi dhe kordinimi i aktivitetit të këtyre institucioneve , në promovimin dhe mbrojtjen sa më efikase të të Drejtave  dhe Lirive të Njeriut. Gjithashtu, Përfaqësuesit e këtyre institucioneve shprehen vullnetin e tyre për nënshkrimin e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit midis tyre, për një bashkëpunim më të frytshëm në arritjen e qëllimit të përbashkët, në mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID