08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Më datë 23 prill 2012, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) organizuan tryezën:
“Prezantimi i Planit Strategjik 2012-2015 dhe Planit të Veprimit për vitin 2012 të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.
Plani Strategjik 2012-2015 dhe Plani i Veprimit për vitin 2012 për Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi është dokumenti bazë mbi të cilin do të mbështetet veprimtaria e Zyrës së Komisionerit. Hartimi i Planit Strategjik 2012-2015 dhe Planit të Veprimit të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi u realizua me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) ku u realizua përmes një procesi gjithpërfshirës konsultimi me institucionet shtetërore, partnerët ndërkombëtarë dhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile.
Komisionere për Mbrojtjen nga Diskriminimi Znj. Irma Baraku përshëndeti dhe falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe të gjithë aktorët që kontribuan në hartimin e këtij dokumenti të rëndësishëm.

 

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID