08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në takimin me temë: “Punësimi i romëve dhe egjyptianëve përmes programit të nxitjes së punësimit”, të organizuar nga Lëvizja Rinore Egjyptiane & Rome dhe mbështetjen e Fondacionit për Shoqërinë e Hapur (OFSA), ku morën pjesë përfaqësues të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Zyrës së Punës Elbasan, Inspektoriati Shtetëror i Punës, Inpektoriati i Punës në Elbasan.

Në këtë takim u diskutua në lidhje me ofertat e punës, efektivitetin e zyrave të punësimit, kushtet e punës nga punëdhënësit, qasja në kurset e formimit profesional në lidhje me komunitetin rom dhe egjyptian.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda garantoi pjesëmarrësit në këtë takim dhe përfaqësuesit e komunitetit se institucioni që përfaqëson do të përdorë të gjitha mekanizmat ligjorë për zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të njerëzve në çështjet e punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID