08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Equinet – the European Network of Equality Bodies, Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi️ ka kënaqësinë t’ju prezantojë “Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore”!
10 rekomandimet e EQUINET janë shumë të nevojshme për tu ndjekur nga të gjitha subjektet zgjedhore️ dhe monitoruar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve dhe organizatat e shoqërisë Civile, për të krijuar sinergjinë e promovimit të parimit të mosdikriminimit, të barazisë dhe të tolerancës.

Për të shkarkuar Dokumentin dhe lexuar të plotë: https://kmd.al/wp-content/uploads/2019/04/Rekomandim-mbi-luft%C3%ABn-kund%C3%ABr-diskriminimit-dhe-gjuh%C3%ABs-s%C3%AB-urrejtjes-n%C3%AB-fushata-zgjedhore..pdf?fbclid=IwAR1lZe-0nkgPQ1iyPWEIiE2WZDP8dPGiTm6it22_0_1ggw9dU1ZiKPPpqUo

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID