08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

  Më datë 25 prill 2012, pranë ambienteve të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi u zhvillua një trajnim me anëtarë të shoqatave egjyptiane: “Sfinksi” dhe shoqata “Vëllazërimi”. Znj. Adriana Hala, këshilltare e Komisioneres bëri hapjen e takimit dhe prezantimin e pjesëmarrësve.

   Znj. Kaliro Martiko specialiste pranë Drejtorisë së Çeshtjeve Proçeduriale, Ligjore dhe Marrëdhënieve me Jashtë dha një vështrim të përgjithshëm mbi Ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Më pas Znj. Blerina Pirani specialiste pranë Drejtorisë së Çeshtjeve Proçeduriale, Ligjore dhe Marrëdhënieve me Jashtë prezantoi rolin dhe kompetencat e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

   Z. Arjan Lile kryetar i shoqatës “Sfinksi” parashtroi disa nga problematikat e hasura më shpesh në komunitetin egjyptian. U parashtruan raste të sjelljeve diskriminuese tek nxënësit e shkollave 9 – vjeçare, të cilat frekuentohen nga fëmijë të këtij komuniteti, veçanërisht dhunë psikologjike dhe fizike nga nxënësit e tjerë. Por, nuk përjashtohen as rastet e sjelljeve diskriminuese të mësuesve ndaj nxënësve të këtij komuniteti.

   Në fund të takimit Znj. Irma Baraku, Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi u ofroi anëtarëve të shoqatave mbështetjen e institucionit për bashkëpunim të mëtejshëm.

Aktiviteti 25 prill 2012 me shoqatat Sfinksi dhe Vëllazërimi

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID