08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Të nderuar zotërinj Ambasadorë,

Të nderuara zonja Deputete,

E nderuar znj.Kodra,

I nderuar Z. Totozani,

Të nderuar organizatorë dhe pjesmarrës,

Duke ndjekur debatin e kohëve të fundit mbi të drejtat e komunitetit LGBT, mendova të reflektoj disa ide mbi lirinë e shprehjes dhe kufijve deri ku mund ta ushtrojmë atë. Shoqëria demokratike është e lidhur ngushtë me respektimin e të drejtave themelore të njeriut, aq sa është kristalizuar idea se “Demokracia dhe liria e shprehjes kanë bashkëjetuar gjatë dhe nuk mund të ekzistojnë të ndara”. Për më tepër, pavarësisht se në ç’ formë realizohet liria e shprehjes, ajo nuk mund të trajtohet ndryshe veç si e drejtë themelore e njeriut. Në këtë këndvështim dëshiroj të theksoj dy aspekte të saj:

Së pari, trajtimin e lirisë së shprehjes si mjet i realizimit shpirtëror dhe intelektual të individit, lirisë personale dhe të drejtës së individit për të realizuar personalitetin e vet. Në këtë aspekt një individ, pjesëtar i komunitetit LGBT gëzon çdo të drejtë themelore që Kushtetuta i njeh çdo individi: si liria e mendimit, e shprehjes, e organizimit dhe tubimit. Më tej kësaj, me një ligj të veçantë “Për mbrojtjen nga diskriminimi” është garantuar mbrojtja e të drejtave themelore të çdo individi nga sjelljet diskriminuese edhe për shkak të orientimit seksual.

Fjalimi i plotë i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID