08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në ambjentet e institucionit Znj.Anne Savary Zv.Drejtore e Agjensise Zvicerane për Zhvillim dhe Kooperim dhe përfaqësuesve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit.
Ky takim kishte në qendër të tij nisjen e një bashkëpunim të ri  mes Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit për nxitjen e zbatimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me mbështetjen financiare të Kooperacionit Zviceran në Tiranë.
Znj. Baraku e informoi Znj.Savary  Mbi aktivitetin e institucionit dhe sfidat e tij në promovimin e barazisë dhe mosdiskriminimit dhe forcimin e rolit të KMD në asistencën ndaj viktimave të diskriminimit. Ajo falenderoi Kooperacionin Zviceran në Tiranë për mbështetjen e kësaj nisme të re një vjeçare që do të fokusohet në zonat e Korçës, Lezhës, Shkodrës dhe Kukësit.
Përmes këtij projekti synohet të rritet aksesi i qytetarëve tek zyra e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi nëpërmjet OJF-ve dhe organeve të qeverisjes vendore si dhe të rritet ndërgjegjësimi për Ligjin “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe zbatimin e tij të plotë nga gjithë aktorët e përcaktuar në ligj.

Sektori i Marrëdhënjeve me Publikun

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID