08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

19.12.2016. KMD organizoi konferencën  me temë:  Zbatimi i ligjit  “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Konferenca synoi të tërhiqte vëmendjen e institucioneve, shoqërisë civile, mediave dhe organizmave ndërkombëtarë përzbatimin e së drejtës për mbrojtje nga diskriminimi, arritjeve dhe sfidave në këtë fushë të bëra gjatë këtyre viteve . Të pranishëm në këtë Konferencë ishin Z.David Muniz, Zv/Ambasadori i  Kombëve të Bashkuara në Shqiperi; Z. Jan Rudolph, Drejtor  i  Seksionit të Politikave, Delegacioni i Bashkimit Europian në  Shqipëri;  Znj. Tea Jaliashvili, zyra e Këshillit të Europës në Shqipëri, Z.Ermir Kapedani, Komisioner pranë Avokatit të Popullit, Znj. Entela Lako  PNUD.
Znj. Irma Baraku vuri në dukje se institucioni që ajo drejton trajton dhe mirëpret çdo ankesë dhe problematikë që vjen pranë tij dhe se ka punuar gjatë këtyre viteve për ndërgjegjësimin e individëve, komuniteteve, institucioneve apo subjekteve private që mund të bëhen subjekte diskriminuese. Z. David Muniz vlerësoi institucionin e Komisionerit në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore të njeriut, barazisë dhe mosdiskriminimit. Z. Rudolph foli rreth diskriminimit në Shqiperi, nevojës për përmirësimin e Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konfirmoi mbështetjen e projekteve për luftën kundër diskriminimit. Znj. Lako foli rreth bashkëpunimeve të bëra gjatë këtyre viteve me Komisionerin, duke rritur kapacitetin e stafit si dhe duke ndergjegjsuar publikun rreth institucionit të KMD-së duke specifikuar që kjo gjë vërtetohet nga rritja e numrit të ankesave për çdo vit si dhe të konsolidimit të vendimeve të Komisionerit. Znj. Tea Jaliashvili foli rreth rritjes të efektivitetit të drejtësisë si dhe  bashkëpunimeve të bëra me institucionin e KMD-së dhe Avokatit të Popullit duke falenderuar znj. Baraku dhe stafin e saj për të gjitha bashkëpunimet e bëra. Z. Ermir Kapedani falenderoi Komisioneren për bashkëpunimet e bëra me zyrën e Avokatit të Popullit.
Më pas, konferenca ka vijuar me diskutimet me përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët sollën modele pozitive të trajtimit të çështjeve për diskriminimin të trajtuara nga Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me shoqërinë civile, por edhe problematikat dhe vështirësitë e ndeshura në zbatimin e ligjit.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID